Κοινωνικοποίηση Νέων – «Παίζει Πάρτι Στο Χωρκό» 29-12-2022