Κανένα Παιδί Χωρίς Δώρο – Φιλανθρωπική εκδήλωση 03-12-2022